งานวิจัยกินได้ Ve-Chick ผงไก่จากพืช | Whale Energy Station
LifeStyle

งานวิจัยกินได้ Ve-Chick ผงไก่จากพืช

Pinterest LinkedIn Tumblr

งานวิจัยกินได้ Ve-Chick ผงไก่จากพืช, Whale Energy Station

พี่วาฬมาแชร์ งานวิจัย Plant-based food จาก สวทช. ใช้โปรตีนถั่วเหลืองพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่  Ve-Chick โดยอาศัยเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างอาหารผสานเข้ากับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรตีนจากถั่วเหลือง เพื่อออกแบบจัดเรียงโครงสร้างของอาหารให้มีลักษณะเป็นเส้นใยเหมือนเนื้อไก่ มีการปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติให้เหมือนจริง ได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับ

1.เนื้อไก่กึ่งสำเร็จรูป (Pre-cooked) เป็นชิ้นเนื้ออกไก่ชุบแป้งทอดและชิ้นเนื้ออกไก่สำหรับปรุงอาหารใช้ทดแทนเนื้อไก่ได้หลากหลายเมนู  

2.เนื้อไก่แบบผง (Premix) ปราศจากกลูเตน สำหรับนำไปขึ้นรูปเป็นเนื้อไก่ด้วยตนเอง ตอนนี้มีเอกชนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อไก่แบบผง นำไปผลิตจำหน่ายแล้วอย่างเช่นแบรนด์ ‘กรีน สพูนส์’ (Green Spoons)

ที่มา : https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-core-business-foodserp-plant-based-chicken-mix/