เช็ก Energy ตัวเองในแต่ละวันกับ Year in pixel | Whale Energy Station
LifeStyle

เช็ก Energy ตัวเองในแต่ละวันกับ Year in pixel

Pinterest LinkedIn Tumblr

เช็ก Energy ตัวเองในแต่ละวันกับ Year in pixel, Whale Energy Station

เช็ก Energy ตัวเองในแต่ละวันกับ Year in pixel, Whale Energy Station นอกจากจะพลังงานรอบๆ ตัวเราแล้ว พี่วาฬก็อยากชวนทุกคนสังเกตพลังงานหรือ Energy ของตัวเองในแต่ละวันว่ารู้สึกยังไง เพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและถือว่าเป็นการตรวจสอบตัวเองในแต่ละวันเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างสมดุล

เช็ก Energy ตัวเองในแต่ละวันกับ Year in pixel, Whale Energy Station วิธีการนี้เรียกว่า Year in pixel เพียงแค่ทำตารางโดยแนวนอนเป็นวันที่ 1-31 และแนวตั้งเป็นเดือนม.ค. ถึง ธ.ค. พร้อมทั้งกกำหนดสีเพื่อแยกอารมณ์ อย่างสีแดงแทนอารมณ์ไม่ดี สีเหลืองคืออารมณ์ปกติ สีเขียวคือมีความสุข และเลือกระบายสีเหล่านี้ลงไปในช่องของแต่ละวันตามอารมณ์โดยภาพรวมของวันนั้นเมื่อครบ 1 เดือนก็ลองเอามาดูว่าอารมณ์เป็นยังไงบ้าง เท่านี้ก็จะทำให้เรารู้อารมณ์ตัวเอง พร้อมให้ชีวิตมี Energy ที่สมดุลได้ทุกวัน