เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

Pinterest LinkedIn Tumblr

เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน, Whale Energy Station

เนื่องจากตอนนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นแล้ว 1.1-1.2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ประเด็นต่าง ๆ ในการประชุม COP28 จึงถือเป็น world agenda หรือวาระแห่งโลก ที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อลดภาวะโลกร้อน การประชุมนี้เป็นเวทีแสดงเจตจำนงชัดเจนของแต่ละประเทศว่ามีเป้าหมายดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร รวมถึงนำเสนอแผนงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นตัวการใหญ่สร้างภาวะโลกร้อน มาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทดแทน

วันนี้ พี่วาฬเลยมาสรุปเรื่องน่ารู้ในการประชุม COP28 ที่จัดขึ้นที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีอะไรบ้าง คลิกดูที่ภาพได้เลย 

เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน, Whale Energy Stationเรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน, Whale Energy Station เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน, Whale Energy Station เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน, Whale Energy Station

เรื่องน่ารู้ COP28 วาระโลกเพื่อลดภาวะโลกร้อน, Whale Energy Station

ที่มาข้อมูล: https://bbc.in/4765T51