พี่วาฬชวนรู้ Pros & Cons เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนฯ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬชวนรู้ Pros & Cons เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนฯ

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬชวนรู้ Pros & Cons เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนฯ, Whale Energy Station

CCS เป็นชื่อย่อของเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ คาร์บอน แคปเจอร์ แอนด์ สตอร์เรจ (Carbon Capture and Storage) ซึ่งเพื่อน ๆ จะได้ยินการพูดถึงเทคโนโลยีนี้บ่อยมากขึ้นเนื่องจากเป็นวิธีการที่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ พยายามนำมาใช้รับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป วันนี้พี่วาฬมาชวนรู้ CCS มีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

ที่มาข้อมูล :  https://www.treehugger.com/carbon-capture-and-storage-ccs-pros-and-cons-5120005