เรือใบไฮเทค เทคโนโลยีใหม่พลังงานลมช่วยขนส่งทางทะเลลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

เรือใบไฮเทค เทคโนโลยีใหม่พลังงานลมช่วยขนส่งทางทะเลลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬมาแชร์ทิศทางการใช้พลังงานในวงการขนส่งทางทะเล เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 2.1% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก หรือประมาณปีละ 837 ล้านตัน แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมในระดับโลกยังไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนต่อเป้าหมาย Net Zero Emission ที่ทุกประเทศทั่วโลกมีร่วมกัน แต่ก็มีแนวคิดหนึ่งที่คนในวงการเดินเรือสินค้าเห็นพ้องต้องกันคือ จะเป็นไปได้ไหมที่การเดินเรือจะกลับไปใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือ เดินเรือด้วยลมแทนการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิล 

และนี่คือเรือบรรทุกสินค้าซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีใบเรือขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่ง ผลการทดลองเดินเรือครั้งนี้พบว่า แม้เทคโนโลยีลมอาจไม่เหมาะกับเรือขนส่งสินค้าทุกลำ แต่การผสมผสานการใช้พลังงานโดยทำให้เรือถูกลมพัดพาไปแทนที่จะพึ่งพาเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว น่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากการขนส่งสินค้าตลอดอายุการใช้งานของเรือบรรทุกสินค้าลงได้ถึง 30% 

 

ที่มาข้อมูล: https://www.bbc.com/news/technology-66543643