สิ่งแวดล้อม

เสื้อผ้ายุคใหม่ ปัจจัยสี่ที่ไม่คุกคามโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

เสื้อผ้ายุคใหม่ ปัจจัยสี่ที่ไม่คุกคามโลก, Whale Energy Stationการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การผลิตผ้าจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% กำลังเป็นเทรนด์สะเทือนวงการสิ่งทอโลก เมื่อคอลเลคชันผ้ารุ่นใหม่ของ Vyva Fabrics ผู้ค้าส่งสิ่งทอรายใหญ่ของเนเธอแลนด์ ร่วมมือลดภาวะโลกรวนด้วยผลิตภัณฑ์เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ทำมาจากขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ขวดแต่ละแบบก็ให้เส้นใยทอผ้าที่ต่างกัน กลุ่มผ้าชนิดนี้เรียกว่า REVYVA & Boucle เป็นสุดยอดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เรามีปัจจัยสี่ที่จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อโลก 

พี่วาฬดีใจที่ใคร ๆ ต่างเห็นความสำคัญของ circular economy ด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ได้มากที่สุด

ที่มาข้อมูล  : https://materialdistrict.com/material/revyva-revyva-boucle/