พลังงาน

พี่วาฬมาบอก ข้อดีของการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ

Pinterest LinkedIn Tumblr
พี่วาฬมาบอก ข้อดีของการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ, Whale Energy Station
พี่วาฬมาบอก ข้อดีของการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานสะอาดประเภทหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 1 โรง ตั้งอยู่ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีขนาดกำลังผลิต 300 กิโลวัตต์
ที่มาข้อมูล : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11660-2020-06-30-06-17-14