12 เมษา วันป่าชุมชนชายเลน | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

12 เมษา วันป่าชุมชนชายเลน

Pinterest LinkedIn Tumblr

12 เมษา วันป่าชุมชนชายเลน, Whale Energy Station🌳 ทุกคนรู้ไหมว่า วันที่ 12 เมษายนของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนชายเลนไทยนะ แล้วรู้ไหมว่าป่าชายเลนนั้นเป็นอีกหนึ่งที่ที่ช่วยเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นกำแพงกันคลื่นทะเล และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกด้วยนะ 🌊  วันนี้พี่วาฬอยากให้เราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีป่าชายเลนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบนิเวศพัง น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหาย เพราะไม่มีอะไรช่วยป้องกัน

✅ ดังนั้น เราต้องช่วยกันดูแล อนุรักษ์ป่าชายเลนกันนะ เช่น เก็บขยะ ไม่ทิ้งขยะที่ป่าชายเลน ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มปริมาณป่าชายเลนให้มากขึ้น เพียงเท่านี้ป่าชายเลนก็จะดีขึ้นมาก ๆ เลย

ที่มาข้อมูล : https://actionforclimate.deqp.go.th/news/2861/
https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77524