พี่วาฬพารู้จัก โครงการปลูกผักใตแผงโซลาร์เซลส์ จาก EA | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬพารู้จัก โครงการปลูกผักใตแผงโซลาร์เซลส์ จาก EA

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพารู้จัก โครงการปลูกผักใตแผงโซลาร์เซลส์ จาก EA, Whale Energy Station

พี่วาฬรู้มาว่า EA หรือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์☀ และทาง EA ก็ได้ต่อยอดการใช้พื้นที่ฟาร์มโซลาร์เซลล์ให้ดีกว่าเดิม คือ การปลูกผักใต้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อไม่ให้พื้นดินศูนย์เปล่าในขนาดพื้นที่ตั้ง 2,354 ไร่ ทำให้ปลูกผักได้เยอะเลย 🥦

และพี่วาฬยังรู้มาอีกว่าตอนนี้กำลังจะขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของบริษัท EA เพื่อปลูกผัก และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ การจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้คนให้พื้นที่อีก 🥦ในอนาคตจะส่งผักที่ปลูกในพื้นที่ออกไปจำหน่ายทั่วประเทศ 📦 เยี่ยมไปเลย พี่วาฬขอชม

ที่มาข้อมูล: https://www.prachachat.net/csr-hr/news-270700