สิ่งแวดล้อม

วิกฤตป่าไม้ไทย! ผืนป่าลดลงมากสุดในรอบ 10 ปี

Pinterest LinkedIn Tumblr

วิกฤตป่าไม้ไทย! ผืนป่าลดลงมากสุดในรอบ 10 ปี, Whale Energy Station

พี่วาฬตกใจ! ผืนป่าไทยลดลงมากที่สุดในรอบ 10 ปี 🌳💥

ในปี 2567 นี้ ผืนป่าไทยเหลือเพียง 31.47% ของพื้นที่ในประเทศเท่านั้น

จากปี 2566 ถึงปี 2567 ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไปถึง 317,819.20 ไร่ ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง 101,818,155.76 ไร่ หรือ 31.47% ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งการลดลงนี้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

แม้ว่าเราจะมีพื้นที่ป่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ แต่การสูญเสียป่าก็เป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะป่าไม้ไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย 🌥

พี่วาฬอยากให้ทุกคนร่วมมือกันรักษาผืนป่าของเราให้คงอยู่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยและโลกของเรากันครับ 💙

ที่มาข้อมูล : https://www.posttoday.com/smart-city/709256