สิ่งแวดล้อม

ทางม้าลายสัตว์ป่า เชื่อมชีวิตใหม่บนสะพานเชื่อมผืนป่า

Pinterest LinkedIn Tumblr

ทางม้าลายสัตว์ป่า เชื่อมชีวิตใหม่บนสะพานเชื่อมผืนป่า, Whale Energy Station🛣️ ทุกคนรู้หรือไม่? การที่เราจะสร้างถนนใหม่หลาย ๆ ครั้งก็ต้องทำถนนที่ตัดผ่านป่าไม้ตามธรรมชาติ ที่นอกจากจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้สัตว์ป่าเสียถิ่นที่อยู่แล้ว ก็ยังทำให้อัตราที่สัตว์จะโดนรถชนมากขึ้นถึงหลัก 10 ล้านตัวต่อปีเลยนะ 🐐💥

ในอเมริกาก็มีสัตว์ใหญ่โดนชนอย่างน้อย 1 ล้านตัวต่อปี ด้วยสาเหตุนี้เลยมีการสร้างทางม้าลายสัตว์ป่าขึ้นมา ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างป่าสองฝั่งสูงกว่าระดับถนน เพื่อช่วยให้สัตว์ป่าสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น 🛡️

ซึ่งที่ประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันนะ คือ อุโมงค์ทับลาน ที่อยู่ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทับลาน ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศน์แล้ว ยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุรถชนกับสัตว์ป่าอีกด้วย และยังทำให้เห็นเลยว่าในปัจจุบันนี้พวกเราก็สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นะ 🍃

 

ที่มาข้อมูล : – https://www.instagram.com/p/C6GRy8kLthN/

 https://thelist.group/realist/blog/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99/