พลังงาน

ปิโตรเลียม vs ปิโตรเคมี ต่างกันยังไงนะ?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปิโตรเลียม vs ปิโตรเคมี ต่างกันยังไงนะ?, Whale Energy Station

🏭 พอพูดว่า “ปิโตรเคมี” สำหรับหลายคนฟังแล้วอาจดูไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วพี่วาฬอยากบอกว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอีก เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของของใช้ในชีวิตประจำวันเราเลย

✨ ซึ่งวันนี้พี่วาฬจะมาเล่าให้ทุกคนรู้จักที่มาที่ไปก่อนว่าปิโตรเคมีคืออะไร และแตกต่างกับปิโตรเลียมอย่างไร 

💨 ปิโตรเลียม คือ สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมและแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จำนวนมาก โดยสามารถแบ่งปิโตรเลียมได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ (Crude Oil) และก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

🛢️ ส่วนปิโตรเคมี คือ สารเคมีที่ได้มาจากการนำปิโตรเลียมอย่างน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการของโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซ โดยทำปฎิกิริยาเคมีจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลากหลายชนิด เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ มากมาย

ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณและการเข้าถึงทรัพยากรในแต่ละพื้นที่นั่นเอง

นี่ก็คือข้อแตกต่างของปิโตรเลียม และปิโตรเคมีนั่นเอง รอบหน้าพี่วาฬจะมาเล่าว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ สามารถทำอะไรได้บ้าง และจะเป็นสิ่งใกล้ตัวเราขนาดไหน กดติดตามพี่วาฬไว้รอได้เลย 💙