สิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ ? อุตสาหกรรมไหนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้หรือไม่ ? อุตสาหกรรมไหนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด, Whale Energy Station

💬 พี่วาฬไปหาความรู้จากการร่วมงานสัมมนา จึงขอนำข้อมูลจากงาน Sustainability Forum 2024 ที่จัดขึ้นช่วงปลายปีก่อนมาแชร์ให้เพื่อน ๆ เห็นว่าใครปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากคนนั้นจะต้องเร่งมือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นผู้ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลงมือเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำและก้าวไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ในอนาคต ✨

มาดูกันว่าอุตสาหกรรมไหนของไทยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

📍 ประเทศไทยมีการปล่อย GHG 372.71 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งสัดส่วนโดยประมาณไว้ดังนี้

1.พลังงานและการขนส่ง 260.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  (69.96%)

2.การกสิกรรม 56.73 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า  (15.23%)

3.อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า 38.30 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (10.28%)

4.การจัดการขยะและของเสีย 16.87 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (4.53%) 

a

ที่มา : งานสัมมนา Sustainability Forum 2024 โดยกรุงเทพธุรกิจ 13-14 ธ.ค. 2566