พลังงาน

โซลาร์พาร์คใหญ่ที่สุดในโลก ที่ดูไบ

Pinterest LinkedIn Tumblr

โซลาร์พาร์คใหญ่ที่สุดในโลก ที่ดูไบ, Whale Energy Station

💬 ที่นี่เขาไม่พูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับ (โซลาร์) เซลล์ แต่พูดกันในระดับ (โซลาร์) พาร์ค สวนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เห็นนี้ชื่อว่า โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม (Mohammed bin Rashid Al Maktoum) ใหญ่ขนาดไหนมาดูกันครับ

เป็นหอพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงที่สุด มีความสูงมากกว่า 263 เมตร

– ใช้แผงกระจกจำนวน 70,000 ชิ้นเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์

– สร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

– มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 5.9 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

🛢️ แม้สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (UAE) จะยังมุ่งการผลิตน้ำมัน แต่ในอีกทางก็มีการลงทุนสูงมากเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคต สวนแห่งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของดูไบโดยสามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของดูไบจากแหล่งพลังงานสะอาด 100% ภายในปี 2050✨

 

ที่มา : https://reneweconomy.com.au/worlds-biggest-csp-plant-with-tallest-solar-power-tower-inaugurated-in-dubai/