เชื้อเพลิงไฮโดรเจน สีต่างกันแปลว่าอะไร? | Whale Energy Station
Other

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน สีต่างกันแปลว่าอะไร?

Pinterest LinkedIn Tumblr

เชื้อเพลิงไฮโดรเจน สีต่างกันแปลว่าอะไร?, Whale Energy Station

เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่า เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีการแบ่งประเภทโดยใช้สี 3 กลุ่มเพื่อบอกชนิดของแหล่งพลังงานและวิธีที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจน พี่วาฬจะพามารู้จักไฮโดรเจนแต่ละสีกันนะ

1. ไฮโดรเจนสีเทา ผลิตโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรือชีวมวล ไฮโดรเจนสีเทาคิดเป็นประมาณ 95% ของไฮโดรเจนที่ผลิตได้ในปัจจุบัน กระบวนผลิตนี้จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ไฮโดรเจนสีเทา จึงไม่ถือเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ 

2. ไฮโดรเจนสีน้ำเงิน คล้ายกับไฮโดรเจนสีเทา แต่ว่าว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่จะถูกกักเก็บไว้ในพื้นดิน โดยใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน จึงทำให้ไฮโดรเจนสีน้ำเงินเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ

3. ไฮโดรเจนสีเขียว คือไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นโดยใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด เช่น ลมและแสงอาทิตย์ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จึงเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

เพื่อน ๆ เข้าใจถูกแล้ว หากเราต้องเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ควรผลิตและนำมาใช้มากที่สุดก็คือ ไฮโดรเจนสีเขียว ประเทศไทยเองก็กำลังพยายามพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว พี่วาฬและผองเพื่อนขอเอาใจช่วยให้สำเร็จไว ๆ นะคร้าบ 

ที่มาข้อมูล: https://ienergyguru.com/2022/06/types-of-hydrogen-fuel/