แผน AI Thailand พี่วาฬพาไปดู 10 อุตสาหกรรมต้อนรับ AI | Whale Energy Station
เทคโนโลยี

แผน AI Thailand พี่วาฬพาไปดู 10 อุตสาหกรรมต้อนรับ AI

Pinterest LinkedIn Tumblr

แผน AI Thailand พี่วาฬพาไปดู 10 อุตสาหกรรมต้อนรับ AI, Whale Energy Station

ยุคของเอไอได้มาถึงแล้ว ประเทศไทยไม่ตกเทรนด์นะคร้าบ ไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AI เรียบร้อยแล้วกำหนดไว้ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 2565-2570 โดยดำเนินการความพร้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศไว้แล้ว ตอนนี้รัฐบาลกำลังมุ่งไปที่การสร้างกำลังคน สนับสนุนการศึกษา พัฒนาทักษะ เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI รวมถึงส่งเสริมการใช้งาน AI ในหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมและการพัฒนา AI Startup สำหรับยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้ AI กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก็คือ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม AI ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

แผน AI Thailand พี่วาฬพาไปดู 10 อุตสาหกรรมต้อนรับ AI, Whale Energy Station แผน AI Thailand พี่วาฬพาไปดู 10 อุตสาหกรรมต้อนรับ AI, Whale Energy Station แผน AI Thailand พี่วาฬพาไปดู 10 อุตสาหกรรมต้อนรับ AI, Whale Energy Station

ที่มาข้อมูล:  https://ai.in.th/news/pr-new/2023-kbtg-meetup/