โซลาร์เซลล์ใบไม้ นวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

โซลาร์เซลล์ใบไม้ นวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Pinterest LinkedIn Tumblr

โซลาร์เซลล์ใบไม้  นวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Whale Energy Station

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุสำหรับใช้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ยังคงพัฒนาอยู่เสมอเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทำให้ราคาโซลาร์เซลล์ต่ำลง พี่วาฬไปรู้มาว่าตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากการคิดค้นและพัฒนาของ Imperial College London ประเทศอังกฤษ เรียกว่า Solar Leaf หรือโซลาร์เซลล์รูปทรงใบไม้ ซึ่งผ่านการทดลองแล้วพบว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นกว่า 10% จากแผ่นโซลาร์เซลล์มาตรฐานทั่วไป 

Solar Leaf ทำมาจากไฟเบอร์ธรรมชาติและไฮโดรเจลซึ่งช่วยระบายความร้อนโดยใช้การเลียนแบบการคายน้ำตามธรรมชาติของใบไม้ ทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและพลังงานความร้อนที่มากขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ปั๊ม พัดลม ชุดควบคุมและวัสดุราคาแพงอื่น ๆ ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านวัตกรรมการออกแบบและวัสดุที่ใช้ผลิตโซลาร์เซลล์ใบไม้จะจุดประกายศักยภาพสำหรับโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

ที่มา :  https://www.energylivenews.com/2023/08/22/solar-leafs-outshine-panels-in-uk-breakthrough/?fbclid=IwAR31DsI2COszHCLaSvYvpffuul5HGjypxhoebHWXmW-sqno8pWoGCN6wEoc