Restart Thailand โครงการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่จากปตท. | Whale Energy Station
การศึกษา ธุรกิจ

Restart Thailand โครงการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่จากปตท.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Restart Thailand โครงการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่จากปตท., Whale Energy Station

การมองหางานในสถานการณ์ปัจจุบันอาจดูเป็นเรื่องยาก วันนี้พี่วาฬเอาโครงการดีๆ สำหรับน้องจบใหม่มาฝาก แอบบอกก่อนเลยว่าโครงการ Restart Thailand เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์แค่น้องจบใหม่หรือคนที่กำลังหางานเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในการเสริมแรงการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ทำความรู้จักโครงการ Restart Thailand

Restart Thailand โครงการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่จากปตท., Whale Energy Station

โครงการ Restart Thailand เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเตรียมจ้างแรงงานเพื่อขยายธุรกิจและโครางการต่างๆ ในปี 2564 เป็นจำนวนกว่า 22,000 อัตรา โดยทางปตท. พร้อมที่จะรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหางานอยู่ในขณะนี้ โดยยินดีรับทั้งนักศึกษาที่จบใหม่ในระดับปวช.และจบใหม่ระดับปริญญาตรีกว่า 2,630 อัตราเป็นเวลา 12 เดือน  ซึ่งก่อนที่จะลงพื้นที่จริงปตท. จะมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกก่อนลงพื้นที่ทำงานจริงตามพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองโดยผ่านโครงการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยให้นักศึกษาจบใหม่ที่ผ่านการอบรมจากปตท. รับผิดชอบงานครูผู้ช่วยสอน เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและวิจัยดูแลพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ
  2. ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นโดยฝึกอบรมนักศึกษาจบใหม่โครงการ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร (SMART Farming) และฝึกอบรมทักษะการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน (SMART Marketing) อาทิ สินค้า แหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ผ่านการสำรวจและเก็บข้อมูลศักยภาพพื้นที่และความพร้อมของชุมชน
  3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโครงการ Ocean for Life ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาทิ การสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ลูกปู การจัดตั้งศูนย์เพื่ออนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล รวมทั้ง โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ผ่านงานพัฒนาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ  โครงการวิจัยป่าไม้และระบบนิเวศ  โครงการพัฒนาสวนป่าครัวเรือน เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการ Restart Thailand มีค่าตอบแทนแก่นักศึกษาจบใหม่โดยอ้างอิงจากวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาจบมาโดยนักศึกษาจบใหม่วุฒิปวส. จะได้รับค่าตอบแทน 12,000 บาทต่อเดือนและนักศึกษาจบใหม่วุฒิปริญญาตรีจะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน ในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานนั้นครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี ฉะเฉิงเทราและสถานที่อื่นๆ ทั่วทั้งประเทศโดยมีระยะสัญญาจ้างอยู่ที่ 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนั้นโครงการ Restart Thailand ยังมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยการให้หน่วยงานภายในองค์กรจัดกิจกรรมประชุมสัมนานอกสถานที่สำหรับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดการฟื้นฟู

ในขณะนี้กลุ่มปตท. เองกำลังเดินหน้าลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งจะตอบโจทย์ไม่เพียงแต่นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานแต่รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังหางานอยู่เช่นกัน โดยโครงการ Restart Thailand จากกลุ่มปตท. นั้นมีแนวโน้มในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่กำลังหางานทุกคนและข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ปักหมุดแหล่งหางานเพิ่มเติมสำหรับน้องๆ จบใหม่

Restart Thailand โครงการจัดหางานเพื่อเด็กจบใหม่จากปตท., Whale Energy Station

สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีสำหรับสำหรับน้องๆ จบใหม่ที่ได้โอกาสร่วมงานกับโครงการ Restart Thailand ที่ได้เริ่มงานในเดือนมกราคมปี 2564 ส่วนใครที่ยังไม่ได้งานก็ไม่ต้องเสียใจเพราะอาจมีโครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นมาอีก หรือจะลองมองหางานจากเว็บไซต์หางานเหล่านี้ก็ได้นะครับ

JobDB.com: https://th.jobsdb.com/th

Jobthai.com: https://www.jobthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

เว็บไซต์กลุ่มปตท.: https://www.pttplc.com/th/Hr.aspx

JOBTOPGUN: https://www.jobtopgun.com/

JOBBKK: https://www.jobbkk.com/

ThaiBestJobs.com: https://www.thaibestjobs.com/

JobTH: https://www.jobth.com/

Thaijobsgov: https://www.thaijobsgov.com/

CentralSmartJobs: https://careers.centralgroup.com/

WorkVenture.com: https://www.workventure.com/

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903065

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/94016-ptt-40.html

https://nongferndaddy.com/pttep-restart-thailand-project/

https://gnews.apps.go.th/news?news=68748