พี่วาฬพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในยุคดิจิทัลของบ้านปูที่สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท | Whale Energy Station
การศึกษา ธุรกิจ

พี่วาฬพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในยุคดิจิทัลของบ้านปูที่สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในยุคดิจิทัลของบ้านปูที่สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท, Whale Energy Station

🥰 พี่วาฬดีใจกับน้องๆ โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 16 ที่มากเลย

💰 เพราะว่าบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,197,360 บาทเพื่อให้คุณภาพการศึกษานั้นดีขึ้นไปอีกขั้น โดยจำนวนเงินนี้จะเน้นไปที่การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

✨ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมสุขอนามัยภายในโรงเรียน ถ้ามีเรื่องราวดีๆ แบบนี้อีกเดี๋ยวพี่วาฬจะเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะ

ที่มาข้อมูล: https://www.banpu.com/news/southernschools2022-th/?lang=th