พี่วาฬและมาดามโดโด้พาไปดูการสนับสนุนแพทย์ชนบทของ บ.บ้านปู » Whale Energy Station
Other ธุรกิจ

พี่วาฬและมาดามโดโด้พาไปดูการสนับสนุนแพทย์ชนบทของ บ.บ้านปู

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและมาดามโดโด้พาไปดูการสนับสนุนแพทย์ชนบทของ บ.บ้านปู, Whale Energy Station

พี่วาฬและมาดามโดโด้ไปเจอโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยโดยการสนับสนุนมูลนิธิแพทย์ชนบทมาแหละ 👨‍⚕️

โดยบริษัท บ้านปู จำกัด ได้สนับสนุนภาคกิจ “แพทย์ชนบทบุกกรุงฯ ครั้งที่ 3” โดยเป้าหมายของภารกิจ คือการให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจคัดกรองหาผู้ที่ติดโควิด 19 ในชุมชนแออัดของ กทม. เมื่อตรวจพบแล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป โดยมูลค่าการสนับสนุนครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านบาท นับว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทพลังงานที่น่าชื่นชมจริงๆ 👍

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3Ag0QPe