ลัคกี้ชวนพี่วาฬมาดูรางวัลรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กฟผ. ได้มาในปีนี้ » Whale Energy Station
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

ลัคกี้ชวนพี่วาฬมาดูรางวัลรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กฟผ. ได้มาในปีนี้

Pinterest LinkedIn Tumblr

ลัคกี้ชวนพี่วาฬมาดูรางวัลรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กฟผ. ได้มาในปีนี้, Whale Energy Station

ลักกี้ชวนพี่วาฬมาดูรางวัลที่ได้รับในการประกวด ASEAN Energy Awards 2021 โดย กฟผ. ก็เป็นหนึ่งในองค์กรด้านพลังงานที่ดูแลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมากเลยทีเดียว 🍃 รางวัลที่ได้ประกอบด้วย

🏆 รางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จากผลงาน “Green CSR” ของ เหมืองแม่เมาะ กฟผ. โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

🏆 ประเภทนวัตกรรมถ่านหิน (Special Submission) กฟผ. ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานแบบจำลองยีออยด์ท้องถิ่นเหมืองแม่เมาะ (Geoid Model MAEMOH2019) ของ เหมืองแม่เมาะ กฟผ. ในการปรับปรุงความถูกต้องของค่าพิกัดทางดิ่งจากการรังวัดดาวเทียม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานการปรับปรุงกระบวนการลำเลียงวัตถุพลอยได้ด้วยสายพานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและการร่วงหล่นตามแนวสายพาน

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining) จากผลงานการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน (Transformation to Sustainability) ของ เหมืองแม่เมาะ

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (CCT Utilization for Power Generation Category (Large) จากผลงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ่ ได้รับจากอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

โดยลัคกี้และพี่วาฬเองก็หวังว่าจะได้เห็นองค์กรด้านพลังงานได้รับรางวัลรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้อีกเยอะๆ เพราะสิ่งนี้เองเป็นตัวชี้วัดได้ว่าองค์กรนั้นดำเนินกิจการไปอย่างสนใจสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3hDLsEN