ธุรกิจ

ทักษิณมีความเกี่ยวข้องกับ หุ้น ปตท. หรือไม่? และใครคือผู้ถือหุ้น ปตท. ที่แท้จริง ?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ทักษิณมีความเกี่ยวข้องกับ หุ้น ปตท. หรือไม่? และใครคือผู้ถือหุ้น ปตท. ที่แท้จริง ?, Whale Energy Station

ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมของเรากันอยู่เนือง ๆ ว่าหุ้นของ ปตท. เป็นของใคร? มักจะเกิดความเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งว่าหุ้นของ ปตท. นั้นเป็นของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือไม่? วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหุ้นของ ปตท. ว่าทำไมถึงมีความเข้าใจผิดว่าหุ้นของ ปตท. เป็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

 

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ ปตท.

ทักษิณมีความเกี่ยวข้องกับ หุ้น ปตท. หรือไม่? และใครคือผู้ถือหุ้น ปตท. ที่แท้จริง ?, Whale Energy Station

จากตารางข้อมูลข้างบนจะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของของ ปตท. คือ กระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังนั้นถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. อยู่ 55.11% โดยประมาณ ผู้ถือหุ้น ปตท.รายใหญ่อันดับที่ 2 และ 3 คือกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่งทั้ง 2 กอง ซึ่งกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่งที่เป็นผู้ถือหุ้น ปตท. นั้นเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและประชาชนไทยสามารถลงทุนร่วมหุ้นในกองทุนนี้รวมกันได้ นอกจากกองทุนวายุภักษ์หนึ่งทั้ง 2 กองแล้ว ยังมีสำนักงานประกันสังคมที่ถือหุ้น ปตท. อีก 2.01% โดยสรุปแล้วหุ้นของ ปตท. นั้นเป็นของรัฐบาลไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 69.28% จากชุดข้อมูลนี้จะสังเกตได้ว่าที่จริงแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. นั้นคือรัฐบาลไทยซึ่งหากรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้น ปตท. รายใหญ่นั่นก็แปลว่าหุ้น ปตท. เองก็เป็นของประชาชนเช่นกัน หากกล่าวโดยสรุปคือเจ้าของหุ้น ปตท. และ ปตท. ก็คือกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้น ปตท. รายใหญ่ และหากนักลงทุนรายย่อยทั้งนักลงทุนชาวไทยและต่างประเทศก็สามารถมีหุ้น ปตท. ได้ง่าย ๆ โดยสามารถซื้อขายหุ้น ปตท. ได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ความเข้าใจผิดในข้อมูลผู้ถือหุ้นของ ปตท. กับอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณมีความเกี่ยวข้องกับ หุ้น ปตท. หรือไม่? และใครคือผู้ถือหุ้น ปตท. ที่แท้จริง ?, Whale Energy Station

ประเทศไทยยังคงมีกระแสว่าหุ้น ปตท. มีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นเจ้าของหุ้น ปตท. ที่จริงแล้วประเด็นหุ้น ปตท. เป็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั้นไม่ได้เป็นความจริง จากการตรวจสอบสมุดบัญชีการถือหุ้นของปตท. พบว่าคนจากตระกูลของทักษิณ ชินวัตรคือนางสาวพิณทองทา ชินวัตรและนายทองพงษ์ ชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้น ปตท. จริงแต่ถือหุ้นเพียง 7,700 หุ้นจากหุ้น ปตท. ทั้งหมด 2.85 ล้านหุ้นหรือหากคิดเป็นร้อยละจะอยู่ที่ร้อยละ 0.0002% (ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รู้จริงพลังงานไทย https://bit.ly/39VEkip) ซึ่งด้วยจำนวนหุ้นเท่านี้ถือว่าน้อยมากจนไม่มีนัยยะสำคัญอะไรที่จะกำหนดนโยบายหรือคุมทิศทางใน ปตท. ได้เลย ซึ่งจำนวนหุ้นเท่านี้เป็นจำนวนหุ้นที่ปกติและไม่ว่าใครก็สามารถไปซื้อได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ อีกประเด็นที่เป็นข้อกังขาว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรอาจมีการถือหุ้น ปตท. ผ่านบริษัทนอมินีต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นทักษิณ ชินวัตรหรือใครสามารถทำได้และเป็นเรื่องที่เปิดกว้างเสรีตามวิธีการของการซื้อหุ้นโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่หากจะเหมารวมทั้งหมดว่ากองทุนนอมินีจากต่างชาติเป็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะการที่จะเป็นเจ้าของกองทุนต่างชาติโดยอดีตนายกทักษิณ ชินวัตรนั่นแปลว่าอดีตนายกทักษิณ ชินวัตรต้องมีเงินในจำนวนมหาศาลที่จะซื้อกองทุนทั้งหมดได้ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหุ้น ปตท. กลุ่ม ปตท. รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร โดยแท้จริงแล้วเจ้าของ ปตท. ที่แท้จริงก็คือประชาชน ปตท. เองจึงมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่เพื่อประชาชนชาวไทยเสมอมา

 

แหล่งที่มา:

https://bit.ly/361gSPC

https://bit.ly/39VEkip

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT&ssoPageId=6&language=th&country=TH