เทคโนโลยี

พี่วาฬอยากมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬอยากมีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์, Whale Energy Station

ยุคแห่งเทคโนโลยีอัตโนมัติได้มาถึงแล้วนะครับเพื่อน ๆ ใครไปเกาหลีแล้วได้เจอน้องหุ่นยนต์หน้าตาแบบนี้ตามท้องถนน ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจนะครับ ตอนนี้หุ่นยนต์ถือเป็นประชากรเกาหลีไปแล้ว เพราะกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเกาหลี เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้หุ่นยนต์ว่าด้วยการพัฒนาและการจัดหาหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำให้หุ่นยนต์อัตโนมัติกลางแจ้งสามารถขับเคลื่อนบนทางเท้าเพื่อจัดส่งสิ่งของ  ลาดตระเวนสังเกตการณ์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้  

พี่วาฬไปรู้มาด้วยว่าหุ่นยนต์ลาดตระเวนกำลังเป็นที่นิยมมากพอ ๆ กับหุ่นยนต์ให้บริการดิลิเวอรี  โดยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกลางแจ้งเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก เช่นเดียวกับคนเดินถนน หากหุ่นยนต์ทำผิดกฎหมายจราจร ผู้ควบคุมหุ่นยนต์จะถูกปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ธุรกิจที่ต้องการใช้หุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกลางแจ้งจำเป็นต้องมีการประกันภัยไว้ด้วย 

ที่มาข้อมูล: https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/11/133_363843.html