หุ่นยนต์นำทางลูกเต่าคืนสู่มหาสมุทร | Whale Energy Station
เทคโนโลยี

หุ่นยนต์นำทางลูกเต่าคืนสู่มหาสมุทร

Pinterest LinkedIn Tumblr

เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ ลูกเต่าทะเล 1 ใน 1,000 ตัวเท่านั้นที่มีชีวิตรอดกลับคืนสู่ทะเลหลังฟักออกมาจากไข่ที่แม่ของมันกลบฝังไว้บนชายหาด ลูกเต่าจำนวนมากจะตายจากการถูกสัตว์นักล่าจับกินเป็นอาหาร และบางส่วนจะเดินหลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทะเลเพราะเสียงและแสงไฟที่มนุษย์สร้างขึ้น 

นวัตกรรมหุ่นยนต์และ AI ถูกนำมาช่วยป้องกันการสูญพันธุ์ของเต่าทะเล นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เต่าโดยออกแบบให้หุ่นยนต์ต้นแบบนี้มีการเคลื่อนไหวคล้ายการคลานบนพื้นทรายของเต่าทะเลตัวจริง และมอบภารกิจให้มันทำหน้าที่แทนแม่เต่านำทางลูกเต่าทะเลเดินทางกลับสู่มหาสมุทรได้อย่างปลอดภัย

ที่มาข้อมูล:  https://www.popsci.com/technology/baby-sea-turtle-robot/