พี่วาฬมาบอก ปตท. ร่วมมือกับนูออโว พลัส ในโครงการ Battery Technology for All | Whale Energy Station
เทคโนโลยี

พี่วาฬมาบอก ปตท. ร่วมมือกับนูออโว พลัส ในโครงการ Battery Technology for All

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬมาบอก ปตท. ร่วมมือกับนูออโว พลัส ในโครงการ Battery Technology for All, Whale Energy Station🔋 เพื่อน ๆ คิดเหมือนพี่วาฬไหมว่า ถ้าประเทศไทยของเรามีแหล่งพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเองได้ก็น่าจะดีน้า

✅ ล่าสุดพี่วาฬอ่านเจอโครงการ Battery Technology for All ที่เกิดจากความร่วมกันระหว่าง ปตท. กับ นูออโว พลัส โดยโครงการนี้จะจัดตั้งศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นสังคมไร้คาร์บอนฯ นั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-40647.aspx