เทคโนโลยี

มาช่วยลดมลภาวะกันเถอะ กับรถไฟระบบ EV on Train

Pinterest LinkedIn Tumblr

มาช่วยลดมลภาวะกันเถอะ กับรถไฟระบบ EV on Train, Whale Energy Station🚈 เพื่อน ๆ คิดว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าประเทศไทยของเราใช้รถไฟระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มทดสอบรถไฟไฟฟ้าที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นรถไฟ EV ขบวนแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train ตามนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ⚡

พี่วาฬคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะสีเขียว หรือ Green Transportation ♻ ที่จะสามารถช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้ดีเลยล่ะ แล้วเพื่อน ๆ มีความเห็นอย่างไรกันบ้าง มาคอมเมนต์บอกพี่วาฬกันได้เลย

ที่มาข้อมูล : https://bit.ly/3SgmP2m