เทคโนโลยี

คนไทยเก่งสุด ๆ แผ่นรองซับผู้ป่วยติดเตียงจากฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง

Pinterest LinkedIn Tumblr

คนไทยเก่งสุด ๆ แผ่นรองซับผู้ป่วยติดเตียงจากฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลัง, Whale Energy Station👍 พี่วาฬและลัคกี้พูดได้เลยว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลย ล่าสุดได้มีนวัตกรรมแผ่นรองซับผู้ป่วยติดเตียงจากวัสดุธรรมชาติ🌾 เช่น ฟางข้าว และเหง้ามันสำปะหลังที่สามารถย่อยสลายเองได้ โดยเป็นความร่วมมือจาก 3 Become 1 ได้แก่บริษัทต้อม คาซาวา จำกัด บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด และ PETSMILE ที่เป็นกลุ่มผลิตนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

♻ เป้าหมายของกลุ่มบริษัทนี้คือต้องการนำแบบ BCG มาปรับใช้กับฟางข้าวและเหง้ามันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังช่วยลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาฟางข้าว ปัจจุบันได้มีการนำไปทดสอบใช้แล้วที่สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก แม้ตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่าย แต่ทางบริษัทพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้นวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจได้นะ🎉

ที่มาข้อมูล: https://www.nstda.or.th/home/news_post/tech-2-biz-absorbent-pads/