อินโนบิกร่วมมือกับฮาตาริ เน็กซ์ พัฒนาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้ | Whale Energy Station
เทคโนโลยี

อินโนบิกร่วมมือกับฮาตาริ เน็กซ์ พัฒนาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้

Pinterest LinkedIn Tumblr

อินโนบิกร่วมมือกับฮาตาริ เน็กซ์ พัฒนาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้, Whale Energy Station

🔬 ปกติแล้วประเทศของเรายังคงต้องพึ่งการนำเข้าวัสดุ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องนำเข้าแล้วก็ได้นะ เพราะทางอินโนบิก ร่วมมือกับทางฮาตาริ เน็กซ์ 🤝 ร่วมกันพัฒนาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ภายในบ้านเพื่อให้เราทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้🩺 เช่น อุปกรณ์ตรวจน้ำตาลภายในเลือดแบบที่เราไม่ต้องเจาะเลือด อุปกรณ์เครื่องคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาแบรนด์ CMATE และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา ที่จะจำหน่ายที่โรงพยาบาล ร้านยา และช่องทางอื่น ๆ 🏢 ช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ง่าย ๆ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ด้วย มีแต่ของเจ๋ง ๆ ทั้งนั้นเลย😍

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-36559.aspx