พี่วาฬชวนคุยเปลี่ยนกรุงเทพฯ สู่เมืองอัจฉริยะ | Whale Energy Station
เทคโนโลยี

พี่วาฬชวนคุยเปลี่ยนกรุงเทพฯ สู่เมืองอัจฉริยะ

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬชวนคุยเปลี่ยนกรุงเทพฯ สู่เมืองอัจฉริยะ, Whale Energy Station

✅ พี่วาฬคิดว่าหลายคนคงชื่นชอบการได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอัจฉิรยะที่ไหนสักแห่งหนึ่ง แต่ถ้าอนาคตอันใกล้กรุงเทพฯ จะกลายเป็น Smart City จะเป็นอย่างไรล่ะ 🏙 วันนี้พี่วาฬเลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน

 

📌 จากงานสัมมนา Thailand Smart City : Bangkok Model ที่มีหน่วยงานรัฐ และเอกชนเข้ามาร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะมากขึ้น 😍 ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ ที่ช่วยให้เมืองนั้นกลายเป็น Smart City ได้ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและการเดินทาง เทคโนโลยีและอินเทอร์เนต ที่จะถูกพัฒนาขึ้น พร้อมกับปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ พลังงานสะอาดที่จะถูกนำมาใช้ในเมืองอัจฉริยะนั่นเอง ⚡

 

🏢 พี่วาฬจะยกให้เห็นตัวเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  เข้ามาใช้อย่างเต็มระบบเลย ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี AI 🤖 ระบบ Cloud การดูแลข้อมูล พลังงานสะอาด ⚡ และอื่น ๆ ตามมาตรฐานของ Smart City เลย พี่วาฬดีใจสุด ๆ เลยที่ประเทศของเราพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

 

ที่มาข้อมูล: https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1037950