พี่วาฬและโอซูลาร์ว้าว หุ่นยนต์ช่วยชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน เทคโนโลยี

พี่วาฬและโอซูลาร์ว้าว หุ่นยนต์ช่วยชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและโอซูลาร์ว้าว หุ่นยนต์ช่วยชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, Whale Energy Station

พี่วาฬและโอซูลาร์ไปเจอของดีจากทางบริษัท Ford ที่ได้ออกแบบหุ่นยนต์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า🤖 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศแย่ ๆ ในช่วงฤดูหนาว ❄

✅ โดยเจ้าหุ่นยนต์นี้จะอำนวยความสะดวก ทำให้ไม่ต้องลงจากรถมาที่ตู้ชาร์จไฟฟ้าเอง และสามารถตรวจเช็กสถานะการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันได้เลย🚗 ซึ่งประเทศอังกฤษจะเป็นที่ทดลองให้บริการแห่งแรก และจะเริ่มขยายการบริการออกไปในอนาคต เยี่ยมเลยเป็นหุ่นยนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้จริง ๆ 👍

ที่มาข้อมูล: https://www.tnnthailand.com/news/tech/120087/