พี่วาฬและคุณช้างชื่นชม ไอเดียสุดเจ๋งกระท่อมปลายนาพลังงานแสงอาทิตย์ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

พี่วาฬและคุณช้างชื่นชม ไอเดียสุดเจ๋งกระท่อมปลายนาพลังงานแสงอาทิตย์

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและคุณช้างชื่นชม ไอเดียสุดเจ๋งกระท่อมปลายนาพลังงานแสงอาทิตย์, Whale Energy Station

☀ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและหาได้ง่าย ซึ่งพี่วาฬและคุณช้างก็ไปเจอไอเดียสุดเจ๋งจากทางกลุ่มอาจารย์และนักศึกษา จ.มุกดาหาร  ได้คิดค้นนวัตกรรมกระท่อมปลายนาพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระไฟฟ้าใช้ในไร่ ⚡ ช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าในพื้นที่เพาะปลูก

นอกจากนี้ ทางกลุ่มอาจารย์และนักศึกษายังได้นำเทคโนโลยี AI 🤖 มาใช้ในพื้นที่อีกด้วย เพื่อควบคุม ดูแลพื้นที่เกษตรกรรมจากที่ไหนก็ได้ ทำให้ลดเวลาการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมได้ดีเลย แจ๋วสุด ๆ ช่วยยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกกรรมอัจฉริยะจริง ๆ 👍

ที่มาข้อมูล : https://www.tnnthailand.com/news/tech/113035/