พี่วาฬและโอซูลาร์อึ้ง กังหันน้ำใต้ทะเลพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

พี่วาฬและโอซูลาร์อึ้ง กังหันน้ำใต้ทะเลพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและโอซูลาร์อึ้ง กังหันน้ำใต้ทะเลพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่, Whale Energy Station

♻ ตอนนี้โลกของเรามีพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ วันนี้พี่วาฬและโอซูลาร์พามารู้จัก “ไคริว” กังหันน้ำใต้ทะเลจากบริษัท IHI Corp ในประเทศญี่ปุ่น 🌊

โดยเจ้ากังหันน้ำจะถูกนำไปไว้ใต้ทะเลลึกที่มีกระแสคลื่นแรง โดยจะเปลี่ยนกระแสคลื่นใต้ทะเลลึกมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ⚡ และส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้ทะเลกลับมา ตอนนี้กังหันน้ำถูกติดตั้งในกระแสน้ำคุโรชิโอะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสน้ำที่แรงที่สุดในโลก 😲 เจ๋งเลย เป็นวิธีผลิตพลังงานสะอาดแบบใหม่ พี่วาฬและโอซูลาร์ช๊อบชอบ!

ที่มาข้อมูล : https://www.tnnthailand.com/news/tech/115908/

#พลังวาฬบางอย่าง #พลังงานใต้ทะเล #พลังงานสะอาด #กังหันลม