พี่วาฬและคุณช้างพารู้จัก รถไฟพลังงานขยะ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

พี่วาฬและคุณช้างพารู้จัก รถไฟพลังงานขยะ

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและคุณช้างพารู้จัก รถไฟพลังงานขยะ, Whale Energy Station

ตอนนี้ทั่วโลกต่างพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันเยอะแยะเลย♻ พี่วาฬและคุณช้างเลยจะพามารู้จักรถไฟจากพลังงานขยะ🚅 จากบริษัท URL Partners ประเทศอังกฤษ ที่นำขยะและของเสียจากสัตว์มาแปรรูปผลิตเป็นไบโอมีเทนที่จะนำมาใช้กับรถไฟคันนี้ ช่วยลดการใช้น้ำมัน และลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 🗑 โดยที่เครื่องยนต์ไบโอมีเทนที่จะถูกนำมาใช้นั้นจะช่วยลดระดับมลพิษ PM2.5 ได้ถึง 50% เลย สุดยอดเลย พี่วาฬและคุณช้างขอชม👍

ที่มาข้อมูล : https://www.tnnthailand.com/news/tech/114847/