เทคโนโลยี

Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ Mi Air Charge ชาร์จไร้สายในอากาศ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ Mi Air Charge ชาร์จไร้สายในอากาศ, Whale Energy Station

Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ Mi Air Charge ชาร์จไร้สายในอากาศ, Whale Energy Station หลักการทำงาน Mi Air Charge คือจะมีแท่นชาร์จ (charging pile) ที่มีขนาดใกล้เคียงเครื่องกรองอากาศ Xiaomi มีเสา phase interference 5 เสา เพื่อใช้สแกนหาตำแหน่งมือถือ หลังจากนั้นจะใช้ phase control array ที่ประกอบด้วยเสาสัญญาณ 144 เสา ส่งคลื่นมิลลิเมตร (mmWave) ไปที่มือถือ ด้วยวิธีการบีมฟอร์มมิ่ง

Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ Mi Air Charge ชาร์จไร้สายในอากาศ, Whale Energy Station ในฝั่งมือถือ Xiaomi ระบุว่าได้พัฒนาระบบเสา beacon antenna เพื่อส่งสัญญาณระบุตำแหน่งที่กินพลังงานต่ำ และ receiving antenna array เสาสัญญาณ 14 ตัว ที่จะรับคลื่นมิลลิเมตร (mmWave) มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวงจรเรียงกระแส (rectifier circuit) เพื่อแปลงไฟฟ้า AC เป็น DC อีกที

Xiaomi เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ Mi Air Charge ชาร์จไร้สายในอากาศ, Whale Energy Station ตอนนี้ Xiaomi ระบุว่าชาร์จอุปกรณ์เดียวในระยะทำการ 2 – 3 เมตร (couple of meters) ได้ 5W หรือหากมีหลายอุปกรณ์ ก็สามารถชาร์จได้เครื่องละ 5W เช่นกัน โดยสิ่งกีดขวางจะไม่มีผลกระทบกับการชาร์จ และจะมีการนำไปใช้งานกับอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ อีกในอนาคต แต่ยังไม่มีระบุระยะการชาร์จที่ชัดเจนของทั้งแบบอุปกรณ์เดียว และหลายอุปกรณ์ฮะ

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล :