ข้อมูลในหมวด molten salt » Whale Energy Station
Tag

molten salt

Browsing

☀️ โซลาร์ฟาร์มแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่ดำเนินการโดยบริษัท โซลาร์รีเซิร์ฟ (Solar Reserve) ซึ่งใช้แสงแดดเพื่อให้เกลือที่ถูกเก็บอยู่ในถุงหุ้มฉนวนขนาดยักษ์ละลาย โดยไอน้ำที่เกิดจากเกลือส่วนนี้จะไปทำงานร่วมกับกังหันลมไฟฟ้า และสร้างแบตเตอรี่ ประเภทต่างๆ เกลือที่หลอมละลายจากการโดนแสงอาทิตย์ (molten salt) ทำหน้าที่เป…