ข้อมูลในหมวด localalike | Whale Energy Station
Tag

localalike

Browsing

เพื่อน ๆ เคยสงสัยไหมครับว่าเวลามีคนพูดถึง ‘ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)’ เขาหมายถึงอะไรกัน? ธุรกิจเพื่อสังคมสร้างกำไรไหม? หรือเน้นช่วยเหลือสังคมอย่างเดียว? ถ้าอยากช่วยเหลือสังคม ทำไมไม่จัดตั้งเป็นองค์กรการกุศล หรือ องค์กร NGO ไปเลย ทำไมต้องมาเปิดเป็นกิจการ? วันนี้พี่วาฬขอทำหน้าที่ช่วยไขทุกข้อสงสัย ‘ธุ…