ข้อมูลในหมวด พลาสติกชีวภาพ » Whale Energy Station
Tag

พลาสติกชีวภาพ

Browsing

พลาสติกชีวภาพเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นมาเพื่อความสะดวกสบายเหมือนการใช้พลาสติกทั่วๆ ไปเหมือนเดิม แต่สิ่งที่พิเศษมากไปกว่านั้นคือสามารถย่อยสลายได้ ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนทั่วโลกจึงอยากใช้เพราะทั้งสะดวกและดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตและบริโภคสิ่งต่าง ๆ นั้น เราสร้างขยะออกสู่โลกมากน้อยแค่ไหน และเมื่อรวมกับของคนอื่นแล้ว เป็นปริมาณสูงแค่ไหนกัน? ข้อมูลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute, TEI) นั้นพบว่าเฉพาะในประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกินขึ้นกว่าปีละ 27.8 ล้านตัน หรือคิดเป็น 1.13 กิโลกรัม ต่อคน / ต่อวันโดยเฉลี่ย และในสัดส่วนขยะทั้งหมด เป็นขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ไปแล้วกว่า 12-13% หากนับรวมทุกจังหวัด และกว่า 20% หรือราว 2,000 ตันต่อวัน หากนับเฉพาะในกรุงเทพมห…