ข้อมูลในหมวด #พลังวาฬบางอย่าง #รถไฟ #พลังงานสะอาด #มลพิษ | Whale Energy Station
Tag

#พลังวาฬบางอย่าง #รถไฟ #พลังงานสะอาด #มลพิษ

Browsing

🚆 ขนส่งสาธารณะถือเป็นระบบคมนาคมหลักของโลก แต่ปัญหาคือมลพิษที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีจำนวนมาก ดังนั้นทางบริษัท อัลสตอม (Alstom) จากเยอรมนีได้ผลิตรถไฟที่ชื่อว่า โคเรเดีย ไอลินต์ เป็นรถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน 100% ♻  ปัจจุบันมีการให้บริการรถไฟทั้งหมด 14 ขบวน โดยรถไฟนี้ใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงแค่ 15 นาทีและวิ่งได้ไกลถึง…