Other

พี่วาฬพารู้จัก รถไฟไร้มลพิษจากเยอรมนี

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพารู้จัก รถไฟไร้มลพิษจากเยอรมนี, Whale Energy Station

🚆 ขนส่งสาธารณะถือเป็นระบบคมนาคมหลักของโลก แต่ปัญหาคือมลพิษที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีจำนวนมาก ดังนั้นทางบริษัท อัลสตอม (Alstom) จากเยอรมนีได้ผลิตรถไฟที่ชื่อว่า โคเรเดีย ไอลินต์ เป็นรถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน 100% ♻  ปัจจุบันมีการให้บริการรถไฟทั้งหมด 14 ขบวน โดยรถไฟนี้ใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงแค่ 15 นาทีและวิ่งได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรเลย พี่วาฬบอกเลยว่าดีมากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุด ๆ 👍

 

ที่มาข้อมูล: https://www.tnnthailand.com/news/tech/123621/