ข้อมูลในหมวด พลังงานไฮโดรเจน » Whale Energy Station
Tag

พลังงานไฮโดรเจน

Browsing

รถของพี่วาฬต้องเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำไมต้องเป็นรถพลังงานไฮโดเจนหรอ? เพราะว่าพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าและน้ำ จึงไม่มีการเผาไหม้ที่สร้างก๊าซคาร์บอนฯ และก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งในข…

🚃 ผู้ผลิตยานพาหนะขนส่งจากฝรั่งเศสอย่างบริษัท Alstom ได้ลงนามร่วมกับบริษัท Snam ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านพลังงานของอิตาลีโดยมีข้อตกลงระยะเวลา 5 ปีเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าพลังไฮโดรเจนในประเทศอิตาลี โดยการใช้พลังไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นที่นิยมอย่างกว้างขว้างในโซนยุโรปซึ่งเราก็หวังว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ที่มาข้อมูล: https://www.cnbc.com/2020/02/20/demand-for-liquefied-natural-gas-set-to-double-by-2040-shell.html