ข้อมูลในหมวด ชมรมพลังไทยใจอาสา | Whale Energy Station
Tag

ชมรมพลังไทยใจอาสา

Browsing

🐳 น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเดือดร้อนมากมาย จนทำให้พี่วาฬว่ายน้ำไปได้ทั่วเลย 💧 จนมาถึงลพบุรี พี่ถึงได้เห็นว่าการช่วยเหลือจาก กลุ่ม ปตท. โดยส่งมอบถุงยังชีพ ในนามชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. จำนวน 1,000 ถุง ประกอบไปด้วยอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขอ…