Tag

ฉลากคาร์บอน

Browsing

ฉลากคาร์บอนที่ติดบนสินค้าเป็นการแสดงข้อมูลให้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าเหล่านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณเท่าไหร่ นับตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน วันนี้พี่วาฬจะพาไปรู้จักประเภทของฉลากคาร์บอนกันนะครับ  ฉลากคาร์บอนแบ่งอ…