LifeStyle สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬชวนรู้ ข้อดีข้อเสียพลังงานจากขยะ

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬชวนรู้ ข้อดีข้อเสียพลังงานจากขยะ, Whale Energy Station

♻ พลังงานจากขยะเป็นพลังงานทางเลือกที่ค่อนข้างสำคัญ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้ได้ แต่แน่นอนว่าพลังงานขยะต้องมีข้อดี และข้อเสียอยู่บ้าง มาดูกันดีกว่าเป็นอย่างไร


📌 ข้อดีพลังงานขยะ
✅ ได้ค่าความร้อนที่สูงเทียบเท่ากับพลังงานชีวมวล
✅ จัดเก็บเชื้อเพลิงได้ง่าย จัดการการขนส่งได้ง่าย และยังสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากๆ
✅ ได้พลังงานออกมา 2 ประเภท คือ พลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า
✅ ลดปริมาณขยะได้เยอะ และลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

📌 ข้อเสียพลังงานขยะ
❎ ต้องคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำมาเผาส่งผลให้มีต้นทุนสูง
❎ การขนส่งขยะไปทำเชื้อเพลิงมีปริมาณที่มากขึ้น
❎ ต้องใช้เทคโนโลยี และระบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะไปเป็นพลังงานอื่น ๆ

👍 เป็นอย่างไรบ้างทุกคนกับข้อดี ข้อเสียของพลังงานจากขยะ ไว้คราวหน้าพี่วาฬจะมาแชร์ความรู้ให้เพื่อน ๆ อีกนะ

 

ที่มาข้อมูล : https://erdi.cmu.ac.th/?p=1124