LifeStyle

25 มีนาคม มาประหยัดไฟกับพี่วาฬในวันปิดไฟเพื่อโลกกัน

Pinterest LinkedIn Tumblr

25 มีนาคม มาประหยัดไฟกับพี่วาฬในวันปิดไฟเพื่อโลกกัน, Whale Energy Station“วันปิดไฟเพื่อโลก” (Earth Hour) ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2566

โดยที่กิจกรรมนี้เริ่มต้นจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลได้คิดโครงการนี้ในปี 2550 และขอความร่วมมือกันในหลาย ๆ ภาคส่วน ให้ช่วยกันปิดไฟเวลา 20.30 – 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชม.

โดยที่พี่วาฬอยากจะเชิญชวน เพื่อน ๆ มามีส่วนร่วมลดโลกร้อน ด้วยการ ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อม ๆ กันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ากันเถอะ

ที่มาข้อมูล : https://www.bangkokbiznews.com/social/995317