เปิดตัวโครงการ EV Surveyor ส่งเสริมสังคมไร้มลพิษ | Whale Energy Station
LifeStyle

เปิดตัวโครงการ EV Surveyor ส่งเสริมสังคมไร้มลพิษ

Pinterest LinkedIn Tumblr

เปิดตัวโครงการ EV Surveyor ส่งเสริมสังคมไร้มลพิษ, Whale Energy Station✅ พี่วาฬจะมาบอกว่า ตอนนี้มีโครงการส่งเสริมสังคมไร้มลพิษที่เปิดตัวมามีชื่อว่า EV Surveyor เป็นการร่วมกันระหว่าง Swap&Go ทิพยประกันภัย และ ดีพี เซอร์เวย์ โดยทาง Swap&Go ได้มอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ได้โมเดลอัปเกรด ⚡ ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ให้กับดีพี เซอร์เวย์ เพื่อนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เจ้าหน้าที่ประกันภัยได้ขับออกไปสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่น ๆ ในธุรกิจประกันวินาศภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 📑 ซึ่งทางทิพยประกันภัยจะเพิ่มการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ถึง 100 คันภายในปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้คาร์บอนฯ นั่นเอง 🛵

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-35531.aspx