พี่วาฬและมาดามโดโด้มาเล่า 16 กันยายนวันโอโซนโลก | Whale Energy Station
LifeStyle

พี่วาฬและมาดามโดโด้มาเล่า 16 กันยายนวันโอโซนโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

 

🌏 วันที่ 16 กันยายนของทุกปีถือเป็นอีกวันที่สำคัญสำหรับโลกของเราเพราะคือวันโอโซนโลก โดยตั้งขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก และทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของชั้นโอโซนของโลกเราที่ถูกทำลายไปมากจากฝีมือมนุษย์ 🔥 ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรม การตัดต้นไม้ทำลายป่า และอื่น ๆ 🏭  จนทำให้โลกต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง แต่เรายังสามารถช่วยกันดูแลโลกของเราให้มีชั้นโอโซนแบบเดิมได้นะ ซึ่งพี่วาฬและลัคกี้บอกว่าทุกคนสามารถช่วยได้ ถึงแม้จะดูเล็กน้อยแต่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเลย 

 

ที่มาข้อมูล: https://hilight.kapook.com/view/28734?fbclid=IwAR1xzPc6q0bRVoq8Mz1B7k_nEAzCqJVJpspjbPCAG9BR6qH4Vy9gZz3LiaI