รู้ทันน้ำท่วมกับพี่วาฬ ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert » Whale Energy Station
LifeStyle

รู้ทันน้ำท่วมกับพี่วาฬ ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้ทันน้ำท่วมกับพี่วาฬ ด้วยแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert, Whale Energy Station

🌊 พี่วาฬเห็นน้ำท่วมแล้วนึกออกเลยว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่ช่วยได้ ซึ่งแอปฯ นี้ก็คือ “Thai Disaster”

📱 โดยในแอปพลิเคชันนี้จะช่วยตั้งให้แจ้งเตือนประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีพยากรณ์อากาศ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วก็สามารถเตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีได้นั่นเอง