สัญญาณตือน!! ว่าเรากำลัง 'เครียด' จากโควิด-19 รอบใหม่ » Whale Energy Station
LifeStyle

สัญญาณตือน!! ว่าเรากำลัง ‘เครียด’ จากโควิด-19 รอบใหม่

Pinterest LinkedIn Tumblr

สัญญาณตือน!! ว่าเรากำลัง ‘เครียด’ จากโควิด-19 รอบใหม่, Whale Energy Station

ใครกำลังกังวลกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ พี่วาฬมี 2 สัญญาณเตือนว่าคุณกำลัง ‘เครียด’ จากโควิด-19 รอบใหม่ มาเช็กกันว่าเพื่อนๆ เข้าข่ายอาการเหล่านี้มั้ย?

1. เกิดความเหนื่อยล้าในการรับรู้ข่าวสาร
2. มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีข้อโต้เถียงกับบุคคลอื่นว่าข้อมูลใดเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง

ทั้งนี้เพื่อนๆ สามารถแก้ไขและรับมือได้ด้วยการปฏิบัติดังนี้นะครับ
1. ใช้เวลารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พอเหมาะ
2. ให้ยึดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้น เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออยู่เป็นประจำ
4. พิจารณาความเสี่ยงของตนเองว่ามีมากน้อยอย่างไร เช่น ตนเองสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อหรือไม่ เข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัดหรือไม่ เพื่อคลายกังวลตามความเหมาะสม
5. ดูแลตัวเองด้านสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัย
6. ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการลดไปในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่มีความจำเป็น🐳