LifeStyle

8 เคล็ดลับ Active Learning ผู้สูงวัยไทยแข็งแรง

Pinterest LinkedIn Tumblr

8 เคล็ดลับ Active Learning ผู้สูงวัยไทยแข็งแรง, Whale Energy Station

💙 พี่วาฬมาแชร์! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างโครงการเพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งได้รับผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

👴🏻✨ ตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2574 สัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น 28% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจากการสำรวจพผัก/ผลไม้ไม่เพียงพอ❗️บว่ามากกว่า 70% ของผู้สูงอายุยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น การออกกำลังกายและการรับประทาน

💥 โดยโครงงาน Active Learning จุฬาฯ ได้สร้างแกนนำผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศให้ช่วยเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย ทานผักผลไม้ และนอนหลับให้เพียงพอ

วันนี้พี่วาฬขอพาไปรู้จักกับหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ที่จะทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนของเรามีสุขภาพดีและแข็งแรง มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

🏃‍♀️ ออกกำลังกายระดับปานกลาง : เช่น เดิน ปั่นจักรยาน ทำงานบ้าน ทำสวน ทำนา หรือออกกำลังกาย อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

🍎 กินผักและผลไม้ : ทานให้ได้วันละ 5 กำมือ 6-7 วันต่อสัปดาห์

💧 ดื่มน้ำเยอะ ๆ : อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ให้ได้ 6-7 วันต่อสัปดาห์

🚭 เลิกสูบบุหรี่หรือยาเส้น : สุขภาพดีต้องไร้ควัน

🍻 เลิกดื่มแอลกอฮอล์ : เพื่อสุขภาพที่ดี

🌡 ดูแลตนเอง : สามารถดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยได้ทุกครั้ง

😴 นอนหลับเพียงพอ : อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง

👄 ดูแลสุขภาพช่องปาก : แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน

เพื่อน ๆ คนไหนที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุ อย่าลืมนำหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและครอบครัวเรากันนะครับ 💙

 

ที่มาข้อมูล : https://www.thaipbs.or.th/news/content/339630