LifeStyle

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 39 “PTT Art Awards” ประจำปี 2567

Pinterest LinkedIn Tumblr

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 39 “PTT Art Awards” ประจำปี 2567, Whale Energy Stationพลังที่ส่งต่อผ่านผลงานศิลปะ! 🎨✨

วันนี้พี่วาฬจะมาชวนเพื่อน ๆ ร่วมประกวด PTT Art Awards ครั้งที่ 39 ร่วมเป็นพลังที่ส่งต่อ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

ซึ่ง ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนเยาวชนและทุกคน ร่วมส่งผลงานในหัวข้อ “พลังที่ส่งต่อ” 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทัศนศิลป์อื่น ๆ และที่พิเศษคือผลงานประเภท “ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ” ที่เปิดรับปีนี้เป็นปีแรก!

🎨 โดยการประกวดนี้จะเปิดรับผลงานทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ

– กลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี

– กลุ่มเยาวชนอายุ 9 – 13 ปี

– กลุ่มเยาวชนอายุ 14 – 18 ปี

– กลุ่มประชาชนทั่วไป

📅 ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

📍 โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ 5 จุดรับผลงานตามภูมิภาคต่าง ๆ หรือส่งผ่านไปรษณีย์

💬 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา หรือ โทร. 0 2537 1388

 

ที่มา :https://www.pttplc.com/th/Media/Activity/Highlights/Content-41092.aspx